Podstawy kompozycji w fotografii

Robienie poprawnych zdjęć artystycznych nie może być dziełem przypadku. Nie może to być splot dowolnie dobranych elementów, które są przypadkowo ze sobą zestawione. Ważne jest ich zintegrowanie, rozmieszczenie, dopasowanie do tła i kadru. To wszystko składa się na kompozycję. Nie bez znaczenia jest też to, że zagadnienia dotyczące kompozycji poruszane są na kursie fotografii zwykle dość wcześnie. Jest to spowodowane faktem, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jakich trzeba się nauczyć, która jednocześnie decyduje o wrażeniu jakie u widza robi dane zdjęcie.

Linia w fotografii
W pierwszej kolejności należy zdać sobie sprawę z tego; jak duże znaczenie ma linia w fotografii. Linia wyznaczana w dowolny sposób, czy to drutami wysokiego napięcia czy to poprzez horyzont, drogę lub inne elementy. To właśnie po linii biegnie wzrok oglądającego. Linia wskazuje kierunek, nadaje historii ciąg wydarzeń, podsuwa sposoby interpretacji. Linia pionowa sugeruje monumentalność, majestat i powagę. Dobrze jest ją wykorzystać w zdjęciach oficjalnych, uroczystych. Linia pozioma to spokój, łagodność oraz harmonia. Sugeruje, że coś jeszcze się dzieje poza granicami zdjęcia ale nie wpływa to na jego dynamikę. Linia pozioma wprowadza swego rodzaju delikatność. Wprowadzenie linii zygzakowatej, nierównej lub też połamanej powoduje, że zdjęcie wydaje się być dynamiczne, niespokojne i pełne energii. Jeżeli zaś w zdjęciu wykorzysta się linię skośną, można w ten sposób wzmocnić uwidoczniony na fotografii ruch. Linia skośna w górę wprowadza nastrój radosny, sugeruje emocje rosnące, potęgujące się. Natomiast linia skośna w dół sugeruje przygnębienie i smutek.

Mocne punkty
Bardzo przydatnym w komponowaniu zdjęcia narzędziem jest siatka składająca się z dziewięciu pól. Nawiązuje ona do zasady złotego środka i jest, szczególnie dla początkującego fotografa, doskonałym sposobem na poprawne komponowanie zdjęcia. Zaznaczone na żółto pole, jest to pole najlepszej widoczności na zdjęciu. W tym miejscu obraz powinien być ostry, wyraźny dokładny. Nie oznacza to, że w tym miejscu musi znajdować się główny temat zdjęcia. Jest to miejsce na które wzrok pada automatycznie. Jeżeli będzie nieostre, oczy będą bolały i zdjęcie będzie odpychać. Fotografowany motyw powinien znajdować się w obrębie linii, które otaczają żółte pole szczególnie w punktach ich styku. To są tak zwane punkty mocne obrazu. Jeżeli motyw zostanie w nich ustawiony, zostanie wzmocniony a jego dominująca rola zostanie podkreślona.

Jest to narzędzie do organizowania obrazu na zdjęciu. Jeżeli natomiast temat będzie słaby to nawet zastosowanie tych zasad… nie pomoże.

Linie i geometria
Można też wykorzystać inne zjawiska optyczne, które wpływają na odbiór zdjęcia. W przypadku obrazów pionowych można wykorzystać komponowanie oparte o figury geometryczne.

Umieszczenie fotografowanych elementów tak by zamknęły się w obrębie koła, owalu lub trójkąta powoduje, że tylko ten obszar przykuwa uwagę a to co poza nim przestaje przykuwać uwagę. Jednocześnie obraz robi wrażenie skomponowanego zwarcie i mocno co również ma znaczenie dla wyrazu samego zdjęcia. Uwaga widza koncentruje się na środku. To dosyć cenna podpowiedź, która również pozwala zgrabnie i sensownie uporządkować wszystkie elementy fotografii. Naturalnie ogromne znaczenie ma treść. Sama kompozycja i przedstawione podpowiedzi mają jedynie ułatwić prezentację pomysłów i tematów. Bez pewnej wrażliwości i otwartości na otaczający świat sama kompozycja niestety nie odniesie sukcesów. Kiepski temat pozostanie kiepski, choć zaplanowany zgodnie ze sztuką.

Dlatego też o ile zasady kompozycji można poznać samodzielnie o tyle sposoby jej wykorzystania i zastosowania do określonych tematów powinno się praktykować pod okiem doświadczonego fotografa na kursie lub szkoleniu fotograficznym. Z pewnością wskazówki dotyczące praktycznego stosowania kompozycji okażą się dla każdego adepta fotografii bezcenne.