Czas naświetlania – zajawka

Obserwując liczne fotografie artystów fotografików można dostrzec, że czasem stawiają oni na rozmycie ruchu, innym razem starają się go zatrzymać, jak gdyby był zamrożony. Obydwa te efekty można uzyskać poprzez odpowiednie manipulowanie czasem otwarcia migawki czyli czasem naświetlania materiału światłoczułego. Dobór odpowiednich parametrów w tym zakresie, zależny jest jednak nie tylko od wizji autora i zamysłu artystycznego. Znacznie więcej czynników na to wpływa.
Czas otwarcia migawki ma znaczenie nie tylko dla wizji artystycznej, ale również dla technicznej jakości zdjęcia. Wiadomo, że w fotografii artystycznej na sukces składają się dwa elementy. Jednym z nich jest technika a drugim wyraz artystyczny. Tylko jeżeli oba są na wysokim poziomie możemy mówić o zdjęciu dobrej jakości.

Tymczasem na oba wpływ właśnie czas naświetlania. Skoro więc jego znaczenie jest tak duże, warto przyjrzeć się bliżej jego działaniu, wykorzystaniu i zasadom stosowania.

Temat czasu naświetlania przybliżymy w tym tygodniu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz